قوانین و مقررات

هرگونه درخواست خدمات باید در اپلیکیشن افرا ثبت شود بدیهست که افرا فقط در مورد خدمات درخواست شده در اپلیکیشن از شما حمایت خواهد کرد و مسئولیت درخواست خدمات بصورت تلفنی و مستقیم از کادر درمانی بر عهده خود شما خواهد بود.
کلیه هزینه ها بصورت انلاین در اپلیکیشن دریافت خواهد شد.
از دادن هرگونه وجه نقد جدا خود داری فرمایید.

اجاره تجهیزات

وسیله اجاره گرفته شده را زمان تحویل به درستی چک نمایید بدهیست زمان تحویل کلیه خسارات وارده از حساب شما کسر خواهد شد.
حد اقل زمان اجاره تجهیزات پزشکی یک هفته میباشد.
حد اقل زمان اجاره دستگاه وکیوم تراپی سه روز میباشد.
ارائه کارت شناسایی معتبر و مبلغ ودیعه به قیمت دستگاه الزامیست و در زمان پس دادن دستگاه به شما برگردانده خواهد شد.
در صورت تمایل به تمدید مدت اجاره میبایست پس از روز پنجم نسبت به پرداخت اجاره هفته دوم اقدام فرمایید.
کلینیک میتواند در صورت عدم اجرای تعهدات و یا خسارت مالی یا پس ندادن تجهیزات از مبادی قانونی نسبت به دریافت خسارت اقدام نماید.

 

ویزیت پزشک در منزل مامایی و فیزوتراپی

کادر درمان موظف است راس ساعت مقرر نسبت به حضور در مکان مربوطه اقدام نماید.
هزینه رفت و امد برعهده بیمار میباشد که در فاکتور شما لحاظ شده است.
در صورت اضافه شدن خدمات باید طی درخواست مجدد در اپلیکیشن فاکتور مجدد صادر گردد.
پزشک موظف است بصورت دقیق نسبت به معاینه بیمار اقدام نماید.
قبل از انجام ویزیت کلیه متن قرارداد را بصورت کامل مطالعه فرمایید و پزشک را در جریان کلیه سوابق بیمار خود قرار دهید.
بدیهی است که افرا فقط نسبت به متن قرارداد از شما پشتیبانی خواهد نمود و هیچ مسولیتی در قبال عدم ارائه اطلاعات صحیح از طرف شما نخواهد داشت.
در صورت تمایل به ارائه فاکتور میتوانید بصورت انلاین نسبت به دریافت فاکتور اقدام نمایید.
هرگونه حتک حرمت و توهین به کادر درمان پیگرد قانونی خواهد داشت.

 

مشاوره انلاین

افرا موظف است راس ساعت مقرر نسبت به برقراری ارتباط انلاین اقدام نماید.
کادر درمانی افرا موظف هستند که کلیه توصیه های لازم در خصوص مشاوره شما را انجام دهند و رضایت شما را نسبت به زمان مشاوره جلب نمایند.
توجه فرمایید که امکان تجویز دارودر مشاوره انلاین وجود ندارد.
در صورت تمایل به ارسال مدارک پزشکی میتوانید از طریق همین اپلیکیشن این اقدام را انجام دهید.
هرگونه حتک حرمت و توهین به کادر درمان پیگرد قانونی خواهد داشت.

خدمات پرستاری و بهیاری

مبلغ دریافت شده بصورت تقریبی است و مبلغ نهایی پس از حضور تیم افرا در کنار شما و برسی اقدام درمانی مشخص خواهد شد هزینه رفت و امد بر عهده بیمار خواهد بود که در فاکتور مربوطه لحاظ می شود.

قوانین لغو رزو تجهیزات پزشکی

در صورت کنسل کردن محصول رزرو شده پس از واریز دو روز از مبلغ اجاره کسر و الباقی به کیف پول شما بازگشت داده خواهد شد.